SICIS

Prvi korak je napravljen 1987. godine, kada je SICIS donio odluku da se potpuno posveti mozaiku, postavljajući pred sobom svoj prvi cilj, da mozaik kao umjetničku formu izvuče iz povijesnih knjiga i dovede u moderno doba.