Prirodan, suvremeni stil.

Uključujući različite teksture, pažljivo odabrane za stvaranje ‘interakcije’, površinski efekti inspirirani su cementom, metalom, drvom, kamenom i tkaninom. Stručnom obradom porculanska keramika rekreira jedinstveni, originalni karakter ovih materijala.

https://fondovalle.it/

Pogledajte najnovije kataloge